Tỷ giá: 1 VND = 1 VNĐ

Nội dung chuyển khoản

Số dư hiện có:
Số tiền đã nạp:
Hướng dẫn nạp tiền:

- Bạn vui lòng chuyển khoản chính xác nội dung để được cộng tiền nhanh nhất.

- Nếu sau 10 phút từ khi tiền trong tài khoản của bạn bị trừ mà vẫn chưa được cộng tiền vui liên hệ Admin để được hỗ trợ.

- Vui lòng không nạp từ bank này qua bank khác (tránh lỗi).

COPYRIGHT © 2021 Pixinvent , All rights Reserved Hand-crafted & Made with